Investment & Business Consulting
O NÁS STRATÉGIA PODPORUJEME NOVINKY KONTAKT
 
SK EN
Stratégia

Poskytovaním širokej ponuky konzultačných a poradenských služieb chceme zabezpečiť maximálnu podporu pre úspešnú realizáciu podnikateľských aktivít našich klientov najefektívnejším spôsobom a v najkratšom možnom časovom horizonte.

ŠTÚDIE & PROJEKTY STRATEGICKÉ ANALÝZY
& ROZHOVOVANIE
UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A SZP
TVORBA PROJEKTOV MARKETINGOVÉ ŠTÚDIE

• podnikateľské projekty
• business plány
• outsourcingové projekty
• technicko-ekonomické štúdie
• štúdie príležitostí,
• marketingové štúdie,
• obchodné analýzy

Poradenstvo v oblasti strategického riadenia podnikov
• tvorba komplexných podnikových stratégií a vízií
• tvorba strategických marketingových koncepcií a analýz
• podnikové optimalizačné modely
• multidimenzionálne strategické rozhodovanie (multikriteriálne rozhodovacie algoritmy s využitím
metód ANP/DNP, multihierarchického systému rozhodovania)
• veľkodátové (BD) strategické analýzy
• implementácia dátového pilota

Meranie a zvyšovanie výkonnosti podnikov
• finančné a ekonomické analýzy
• implementácia SOETM, SEETM, a EETM indikátorov
• finančný reinžiniering

• Tvorba a efektívnych stratégií udržateľného rozvoja
• Tvorba podstratégie spoločensky zodpovedného podnikania
• Analýzy efektívnosti existujúcich stratégii UR a SZP

  Otvoriť celú ponuku  

Investment & Business consulting, spol. s r.o.

Poskytovaním širokej ponuky konzultačných a poradenských služieb chceme zabezpečiť maximálnu podporu pre úspešnú realizáciu podnikateľských aktivít našich klientov najefektívnejším spôsobom a v najkratšom možnom časovom horizonte.


Rok 2018

Dáta len hromadíte, alebo využívate?
Veľkodátové analýzy
Marketingový pilot
Data Scientist MGMT

Celý clánok

   Copyright © 2006-2018 IBC spol, s.r.o., Created by ARTTECH WebDesign